Ústní zkouška

ustni-zkouska-sjÚstní zkouška je poslední částí maturity ze španělštiny, následuje po první části, kterou je didaktický test a druhé části, kterou je maturitní písemná práce. U této části maturity ze ŠJ se zkouší dovednost mluvení španělsky a to na základě několika odlišných úloh ústní zkoušky. Celkem strávíte u ústní zkoušky 15 minut mluvením španělsky.

Budete si muset poradit se čtyřmi částmi ústní zkoušky. Po Vašem představení se španělsky (0,5 min) následuje první část (2,5 min), ve které Vám zkoušející položí několik otázek a Vy na ně budete detailně odpovídat. Druhá část (4 min) obsahuje popis a porovnávání obrázků a krátký samostatný ústní projev. Ve třetí části se zkoušejícím budete 5 minut probírat vybrané maturitní téma (jakým způsobem – zda budete sami hovořit, budete se bavit se zkoušejícím nebo prezentovat, to si určuje každá škola sama podle svého uvážení a často i oborového zaměření). Poslední, čtvrtou částí ústní zkoušky je komunikační situace – vystupujete sami za sebe a na základě zadání musíte se zkoušejícím, který hraje nějakou roli (učitele, taxikáře, policisty, kamaráda) dojít k nějakému cíli (3 min).

Na potítku budete mí 20 minut na přípravu a vždy máte k dispozici vylosované zadání a slovník. Velmi často jsou na potítku i další podpůrné materiály, které si určuje škola – např. další texty, mapy, obrázky aj.

Za každou část můžete získat až 9 bodů (hodnotí se vždy míra plnění zadání, slovní zásoba a gramatická kompetence), za celou zkoušku ještě můžete získat až 3 body za Vaší výslovnost. Celkem tedy můžete získat až 39 bodů. Minimální hranice pro projítí ústní zkouškou je 18 bodů včetně, což odpovídá 44% z celkového počtu bodů.

Mnoho úspěchů u nové maturity ze španělského jazyka!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *