Ústní zkouška

ustni-zkouska-sjÚstní zkouška je poslední částí maturity ze španělštiny, následuje po první části, kterou je didaktický test. U této části maturity ze ŠJ se zkouší dovednost mluvení španělsky a to na základě několika odlišných úloh ústní zkoušky. Celkem strávíte u ústní zkoušky 15 minut mluvením španělsky.

Z jakých částí se v roce 2022 maturitní ústní zkouška ze španělštiny skládá?

Od roku 2021 si střední školy a gymnázia sami určují, jak bude maturitní ústní zkouška ze španělštiny vypadat. Zpravidla ale narazíte na části nebo úlohy, které se u ústní zkoušky ze španělštiny na většině škol neustále opakují. Každá část či úloha zpravidla prověřuje trochu jinou dovednost mluvení španělsky, je třeba tedy být ve střehu ? Celá maturitní ústní zkouška ze španělštiny samozřejmě probíhá ve španělském jazyce.

Jak zpravidla vypadají jednotlivé části ústní zkoušky státní maturity ze španělského jazyka?

U ústní zkoušky se jedná zejména o představení se španělsky, odpovídání na otázky zkoušejícího, popisování a porovnávání obrázků, řešení komunikační situace a samostatné mluvení o maturitních tématech nebo maturitních otázkách, které si určuje každá škola podle sebe, např. podle svého oboru. Může zde být samostatné mluvení k danému tématu, dialog nebo cokoliv jiného

Na potítku budete mí 20 minut na přípravu a vždy máte k dispozici vylosované zadání a slovník. Velmi často jsou na potítku i další podpůrné materiály, které si určuje škola – např. další texty, mapy, obrázky aj.

Za každou část můžete získat až 9 bodů (hodnotí se vždy míra plnění zadání, slovní zásoba a gramatická kompetence), za celou zkoušku ještě můžete získat až 3 body za Vaší výslovnost. Celkem tedy můžete získat až 39 bodů. Minimální hranice pro projítí ústní zkouškou je 18 bodů včetně, což odpovídá 44% z celkového počtu bodů.

Mnoho úspěchů u nové maturity ze španělského jazyka!