Písemná práce

pisemna-prace-spanelstinaDruhou částí státní maturity ze španělštiny je písemná práce, která následuje po první čási, kterou je maturitní didaktický test. Poslední částí maturity ze ŠJ je ústní zkouška. Obtížnost písemné práce odpovídá úrovni B1.

V písemné práci u maturity ze španělštiny budete psát dva texty. První text je delší, jeho rozsah odpovídá 120-150 slovům, druhý text je kratší, 60-70 slov. Do roku 2012 existovala ještě vyšší úroveň obtížnosti, tam byl rozsah textu 210-240 slov a 100-120 slov. Od roku 2013 se však maturuje pouze na jediné, původní základní úrovni.

V maturitní písemce se mohou objevit následující typy textů a jejich kombinace: neformální dopis španělsky (kamarádovi, známému), formální dopis španělsky (například učiteli), motivační dopis (např. když je vyžadován při hledání zaměstnání, oznámení (např. o nějaké údálosti), velmi často se objevující článek (např. do školního časopisu), vypravování (o něčem, co se stalo), charakteristika (místa, věci, nebo člověka), pozvánka (např. na nějakou událost), e-mail (formální, neformální), popis (místa nebo věci), vzkaz, nebo návod (např. na nějaký pokrm).

Při psaní písemné práce je vždy nutné pamatovat na formální náležitosti každého typu textu, jako například jeho formálnost (kdo je čtenářem – zda kamarád nebo pan ředitel), grafickou stránku textu (odstavce, nadpis, podpis aj.) a jiné náležitosti.

Písemné práce – španělský jazyk

Písemné práce ze španělského jazyka 2021
Písemné práce ze španělského jazyka 2020
Písemné práce ze španělského jazyka 2019
Písemné práce ze španělského jazyka 2018
Písemné práce ze španělského jazyka 2017
Písemné práce ze španělského jazyka 2016
Písemné práce ze španělského jazyka 2015
Písemné práce ze španělského jazyka 2014
Písemné práce ze španělského jazyka 2013
Písemné práce ze španělského jazyka 2012
Písemné práce ze španělského jazyka 2011
Písemné práce ze španělského jazyka 2010

Písemná práce maturit online

Písemka z češtiny
Písemka z angličtiny
Písemka z ruštiny
Písemka z němčiny
Písemka z francouzštiny

Písemné práce ze španělštiny publikovány s písemným souhlasem Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV), další šíření a publikování materiálů oficiálního webu novamaturita.cz podléhá autorskému zákonu.