Didaktický test

didakticky-test-spanelsky-jazykPrvní částí státní maturitní zkoušky ze španělského jazyka je maturitní didaktický test. Dalčí dílčí části maturity ze španělštiny jsou písemná práce a ústní zkouška. Maturitní test se skládá ze dvou podčástí, které jsou zaměřené na dvě rozdílné jazykové dovednosti. První podčást je poslechový test a druhou podčástí je test čtení s porozuměním a jazykové kompetence.

Na co se v didaktickém testu ze španělštiny připravit?

V poslechové části didaktického testu je vždy nekolik cvičení zaměřených na dovednost porozumění mluvené španělštině a každý maturant musí tuto dovednost prokázat.

Část čtení s porozuměním a jazyková kompetence se skládá z několika úloh testujících dovednost čtení ve španělském jazyce. Na základě textů v daných úlohách bude maturant hledat informace, spojovat je, nebo jinak využívat k řešení cvičení daných zadáním. Poslední jedna úloha typu a,b,c je zaměřená na zmíněnou jazykovou kompetenci, což jinými slovy znamená zejména gramatiku španělského jazyka.

Jak se didaktický test ze španělského jazyka hodnotí?

Hodnocení od roku 2016

Za celý didaktický test ze španělštiny můžete od maturitního roku 2016 získat maximálně 95 bodů. Každá část nebo úloha má svou bodovou váhu uvedenou přímo v testu. Minimální hranice úspěšnosti pro projití testu je nastavena na 44 %, minimální bodový zisk pro úspěšné složení testu je tedy 42 bodů včetně. Poslechová část testu i část čtení s porozuměním se počítají dohromady a tvoří tak kompletní maturitní didaktický test ze španělského jazyka.

Hodnocení v maturitních letech 2010-2015

Za každou správně zodopovězenou úlohu získává maturant 1 bod, celkem může získat maximálně 63 bodů. Minimální hranice pro řádné složení testu je 44%, což odpovídá 28 bodům včetně, které musíte získat, abyste v maturitním testu uspěli. Poslech i čtení se v rámci didaktického testu počítají dohromady.

Didaktické testy – španělský jazyk

Didaktické testy ze španělského jazyka 2024
Didaktické testy ze španělského jazyka 2023
Didaktické testy ze španělského jazyka 2022
Didaktické testy ze španělského jazyka 2021
Didaktické testy ze španělského jazyka 2020
Didaktické testy ze španělského jazyka 2019
Didaktické testy ze španělského jazyka 2018
Didaktické testy ze španělského jazyka 2017
Didaktické testy ze španělského jazyka 2016
Didaktické testy ze španělského jazyka 2015
Didaktické testy ze španělského jazyka 2014
Didaktické testy ze španělského jazyka 2013
Didaktické testy ze španělského jazyka 2012
Didaktické testy ze španělského jazyka 2011
Didaktické testy ze španělského jazyka 2010

Didaktický test maturit online

Test z češtiny
Test z angličtiny
Test z matematiky
Test z ruštiny
Test z němčiny
Test z francouzštiny

Didaktické testy ze španělštiny publikovány s písemným souhlasem Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV), další šíření a publikování materiálů oficiálního webu novamaturita.cz podléhá autorskému zákonu.